ถาดใส่ไข่
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 2 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-186
Size 6.5 x 11.8 x 6.0 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ไข่ 4 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-039
Size 10.9 x 11.4 x 6.6 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 6 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-099

Size 10.8 x 15.6 x 7.1 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง

[ +zoom ]
แผงไข่ 10 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-025
Size 10.3 x 24.1 x 6.5 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
แผงไข่ 15 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-211
Size 15.5 x 25.5 x 7.0 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิทแข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 125 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ฝาครอบแผงไข่ 30 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-056
Size 29.5 x 28.0 x 5.0 cm
บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ไข่ 4 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-039A
Size 10.9 x 11.4 x 6.6 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สำหรับใส่ไข่เค็มและไข่เหยี่ยวม้า บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 6 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-099A
Size 10.8 x 15.6 x 7.1 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สำหรับใส่ไข่เค็มและไข่เหยี่ยวม้า บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง
    กล่องอาหาร
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-009RB
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP สีแดง-ดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-009B
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-009S
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP สีขาวเพิ่มลาย ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-009W
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PET ฝาปิดล็อคเข้าตัวล็อคด้านในกล่องแน่นแข็งแรง ตัวกล่องเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 2 ช่อง Bio 500 ml.
รหัสสินค้า : SC-224
Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm
กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง Bio 650 ml.
รหัสสินค้า : SC-222
Size 12.5 x 18.5 x 4.6 cm
กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง Bio 500 ml.
รหัสสินค้า : SC-223
Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm
กล่องข้าวโพด Biodegradable ตัวกล่องเข้า Microwaves ได้ ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง PP 500 ml. ใส
รหัสสินค้า : SC-228
Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm
พลาสติก PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง PP 500 ml. สีดำ
รหัสสินค้า : SC-227
Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm
พลาสติก PP สีดำ เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง PP 500 ml. สีขาว
รหัสสินค้า : SC-226
Size 12.5 x 18.5 x 4.0 cm
พลาสติก PP สีขาว เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ขอบล็อกปิดแน่นสนิทแข็งแรง
[ +zoom ]
กล่องคุกกี้ 1200 ml.
รหัสสินค้า : SC-225
Size 12.5 x 19.5 x 8.5 cm
ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่องพร้อมขอบล็อคแน่น ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่คุกกี้ และเมนูอาหารทั่วไป
[ +zoom ]
กล่องสลัด 900 ml.
รหัสสินค้า : SC-235
Size 14.0 x 22.0 x 7.0 cm
ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่สลัด และเมนูอาหารทั่วไป
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง PP ใส
รหัสสินค้า : SC-234
Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm
ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-233
Size 22.0 x 19.4 x 3.7 cm
ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-217
Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่อง 1 ช่อง 470 ml. สีดำ+ฝาใส
รหัสสินค้า : SC-215BK
Size 12.5 x 12.5 x 5.5 cm
พลาสติก PP สีดำ ฝาใส ตัวกับฝาแยกชิ้น ปิดล็อคแน่นสนิท
[ +zoom ]
กล่อง 1 ช่อง 470 ml. สีใส
รหัสสินค้า : SC-215
Size 12.5 x 12.5 x 5.5 cm
พลาสติก PP ใส ตัวกับฝาแยกชิ้น ปิดล็อคแน่นสนิท
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง 650 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-210
Size 12.2 x 18.2 x 5.0 cm
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อคเข้าร่องปิดแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง 650 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-209
Size 12.2 x 18.2 x 5.0 cm
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อคเข้าร่องปิดแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 2 ช่อง 500 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-208
Size 11.3 x 16.6 x 4.3 cm
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 2 ช่อง 500 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-207
Size 11.3 x 16.6 x 4.3 cm
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-199
Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง PP ดำ
รหัสสินค้า : SC-197
Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm
กล่องอาหารขนาดกลาง เอนกประสงค์สำหรับบรรจุอาหาร PP สีดำ ตัว PP+ฝา PET ปิดล็อคแน่น
เข้า Microwave ได้ บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-193
Size 21.0 x 26.5 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่นสนิท น้ำไม่รั่วซึม เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
    กล่องผลไม้
[ +zoom ]
ถาดใส่มะม่วง ตัว-ฝาแยกชิ้น PET
รหัสสินค้า : SC-135
Size 10.3 x 18.6 x 7.5 cm
ถาดใส่มะม่วงแบบใส PET ถาดและฝาแยกชิ้นกัน มีปุ่มปิดล็อค 4 ด้าน มีรูระบาย ปิดล็อคแน่นสนิท แข็งแรง สวยงาม ห่อหุ้มด้วยตาข่ายกันกระแทกสำหรับการขนส่งทางไกล ช่วยให้สินค้าไม่ช้ำและเสียหาย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่มะม่วง ตัว-ฝาแยกชิ้น PS
รหัสสินค้า : SC-003
Size 10.3 x 18.6 x 7.5 cm
ถาดดำ PS ฝาใส PVC แยกชิ้นกัน มีปุ่มปิดล็อค 4 ด้าน ปิดแน่นสนิท แข็งแรง สวยงาม ห่อหุ้มด้วยตาข่ายกันกระแทกสำหรับการขนส่งทางไกล ช่วยให้สินค้าไม่ช้ำและเสียหาย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 250 กรัม
รหัสสินค้า : SC-218
Size 10.4 x 14.5 x 6.4 cm.
เหมาะสำหรับใส่ มะเขือราชินี สตอเบอรี่ เชอรี่ องุ่น ขนาดบรรจุ 250 กรัม
[ +zoom ]
กล่อง 4 ช่อง PET
รหัสสินค้า : SC-214
Size 20.2 x 20.2 x 4.5 cm
พลาสติก PET ใส แบ่ง 4 ช่องเท่าๆ กัน ตัวกับฝาแยกชิ้น ปิดล็อคแน่นสนิท เหมาะสำหรับใส่ผักผลไม้ตัดแต่ง
[ +zoom ]
กล่องผลไม้ทรงกลม 4 ช่อง
รหัสสินค้า : SC-188
Size 17.3 x 17.3 x 7.5 cm
กล่องสำหรับใส่ผัก และผลไม้ บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 250 กรัม
รหัสสินค้า : SC-038
Size 9.2 x 11.5 x 7.1 cm
เหมาะสำหรับใส่ มะเขือราชินี สตอเบอรี่ เชอรี่ องุ่น ขนาดบรรจุ 250 กรัม
[ +zoom ]
กล่องผลไม้พร้อมฝาใส่ส้อม
รหัสสินค้า : SC-183
Size 11.2 x 11.2 x 7.3 รวมฝา
พลาสติก PET ใส เหมาะสำหรับใส่ผลไม้ชิ้น และผลไม้ทั่วไป บรรจุ 500 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
ถาดผลไม้ E200/T4M1
รหัสสินค้า : SC-060
Size 13.3 x 17.9 x 2.4 cm
บรรจุ 1,200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องผลไม้ก้นเพชร
รหัสสินค้า : SC-059

มี 2 ขนาด
เล็ก  11.5 x 11.5 x 4.9 cm
ใหญ่ 15 x 15 x 6 cm บรรจุ 300 g

[ +zoom ]
กล่องสตอเบอรี่แบบสูง
รหัสสินค้า : SC-058

Size 12.5 x 12.5 x 6.5
ขนาดบรรจุ 250 g

[ +zoom ]
กล่องสตอเบอรี่แบบเหลี่ยม PET
รหัสสินค้า : SC-031
มี 3 ขนาด
เล็ก (S)   Ø10.0 x 5.1 cm. 150 ml.
กลาง (M) Ø13.6 x 7.1 cm. 400 ml.
ใหญ่ (L) Ø15.0 x 8.0 cm. 630 ml.
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 1,000 กรัม
รหัสสินค้า : SC-041
Size 16.0 x 19.4 x 8.8 cm
กล่องผลไม้แบบมีรูระบาย สามารถนำไปบรรจุสินค้าได้หลายชนิด มีปุ่มปิดล็อคปิดแน่นสนิท ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้มีรูระบาย 500 กรัม
รหัสสินค้า : SC-T101

Size - 18.5 x 12.5 x 8.6 cm
กล่องใส่ผลไม้แบบมีรูระบาย และไม่มีรูระบาย มีปุ่มปิดล็อค ปิดแน่นสนิทแข็งแรง ขนาดบรรจุ 500 กรัม บรรจุ 500 ชุด/ลัง

[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 1,000 กรัม มีรูระบาย
รหัสสินค้า : SC-163

Size 14.0 x 18.8 x 12.0 cm
กล่องใส่ผลไม้แบบมีรูระบาย  มีปุ่มปิดล็อค  ปิดแน่นสนิทแข็งแรง  ขนาดบรรจุ 1,000-1,200 กรัม บรรจุ 250 ชิ้น/กล่อง

[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 500 กรัม
รหัสสินค้า : SC-097
Size 18.5 x 12.5 x 7.5 cm
ขนาดบรรจุ 500 g บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัด 100,200,300 กรัม
รหัสสินค้า : SC-124
มี 3 ขนาด
เล็ก   12.3 x 12.3 x 5 cm
กลาง 14.3 x 13.3 x 5 cm
ใหญ่  14.3 x 14.3 x 6.4 cm
    กระปุกและถ้วยเล็ก
[ +zoom ]
ถ้วยกระดาษ 4
รหัสสินค้า : SC-232
Size 0.0 x 0.0 cm
[ +zoom ]
ถ้วยกระดาษ 3
รหัสสินค้า : SC-231
Size 0.0 x 0.0 cm
[ +zoom ]
ถ้วยกระดาษ 2
รหัสสินค้า : SC-230
Size 0.0 x 0.0 cm
[ +zoom ]
ถ้วยกระดาษ 1
รหัสสินค้า : SC-229
Size 0.0 x 0.0 cm
[ +zoom ]
ถ้วยเล็ก 7 Oz.
รหัสสินค้า : SC-241
Size 8.8 x 5.4 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
ถ้วย 8 เหลี่ยม 6 Oz.
รหัสสินค้า : SC-240
Size 12.0 x 4.4 cm. รวมฝา
ถ้วยเล็กทรง 8 เหลี่ยมพร้อมฝาล็อค พลาสติก ตัว PP ฝา PET
[ +zoom ]
ถ้วย 225 ml. PP
รหัสสินค้า : SC-239
Size 12.0 x 3.0 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
ถ้วย 1000 ml. 32 Oz.
รหัสสินค้า : SC-221
Size 14.7 x 8.5 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
ชาม 1000 ml. PP
รหัสสินค้า : SC-220
Size 17.5 x 5.5 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
ชาม 720 ml. 24 Oz.
รหัสสินค้า : SC-219
Size 14.4 x 6.6 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
กระปุกเล็ก 4 oz. พร้อมฝา
รหัสสินค้า : SC-216
Size 7.5 x 4.0 cm รวมฝา
พลาสติก PP เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา ฝาแบบล็อคซีล
[ +zoom ]
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.5 ออน ฝาสวิง หนา
รหัสสินค้า : SC-213
Size Ø6.1 x 2.7 cm
พลาสติก PP ใส ตัวกับฝาติดกัน ปิดล็อคแน่นสนิท น้ำไม่รั่วซึม
[ +zoom ]
ถ้วยน้ำจิ้มเล็ก 1 ออน ฝาสวิง หนา
รหัสสินค้า : SC-212
Size Ø5.0 x 2.7 cm
พลาสติก PP ใส ตัวกับฝาติดกัน ปิดล็อคแน่นสนิท น้ำไม่รั่วซึม
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. สีดำ
รหัสสินค้า : SC-206BK
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส
เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. สีขาว
รหัสสินค้า : SC-206W
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส 
เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. PP ใส
รหัสสินค้า : SC-206
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัวกระปุกและฝาเป็นพลาสติก PP
เข้า Microwave ได้ บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
    เบเกอรี่
[ +zoom ]
กล่อง 8 เหลี่ยม
รหัสสินค้า : SC-171
Size 14.2 x 7.2 cm
บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดขนมไหว้พระจันทร์
รหัสสินค้า : SC-033/SC-033S
Size 9.4 x 9.4 x 4.1 cm. พระจันทร์ใหญ่ บรรจุ 1,200 ชิ้น/ลัง
Size 7.1 x 7.1 x 2.6 cm. พระจันทร์จิ๋ว     บรรจุ 3,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดใหญ่+ฝา
รหัสสินค้า : SC-017
Size ฐาน 5.9 x 17.9 cm
Size ฝา 2.3 x 17.9 cm
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีใหญ่
รหัสสินค้า : SC-016
Size 16.3 x 20.4 x 7.0 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีเล็ก
รหัสสินค้า : SC-015
Size 12.5 x 16.0 x 4.9 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีกลาง
รหัสสินค้า : SC-014
Size 15.1 x 18.9 x 6.2 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องขนมหวาน
รหัสสินค้า : SC-024

Size 8.8 x 10.7 x 4.8 cm

[ +zoom ]
กล่องหูหิ้ว
รหัสสินค้า : SC-027
Size ฝา 12.6 x 12.6 x 6.0 cm
Size ฐาน 16.2 x 16.2 x 10.2 cm
    สกรีนโลโก้
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.18
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.17
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.16
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.15
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.14
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.13
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.12
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.11
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.10
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.9
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.2
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.3
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.4
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.6
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.7
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.5
    ถาด
[ +zoom ]
จานกระดาษ Bio
รหัสสินค้า : SC-237
Size 17.5 x 23.0 cm
จานกระดาษ Biodegradable เข้า Microwaves ได้
[ +zoom ]
จานกระดาษ Bio
รหัสสินค้า : SC-238
Size Ø18.5 cm.
จานกระดาษ Biodegradable เข้า Microwaves ได้
[ +zoom ]
จานกระดาษ Bio
รหัสสินค้า : SC-236
Size Ø235 cm.
จานกระดาษ Biodegradable เข้า Microwaves ได้
[ +zoom ]
ถาดอาหาร PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-170
Size 15.2 x 20.0 x 3.3 cm
พลาสติก PP Microwave สีขาว แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร T316
รหัสสินค้า : SC-T316
Size 15.1 x 18.8 x 3.9 cm
พลาสติก PET ใส แข็งแรง TOP SEAL ถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร P316
รหัสสินค้า : SC-P316
Size 15.1 x 18.8 x 3.9 cm
พลาสติก PP  Microwaves สีขาว แข็งแรง TOP SEAL ถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร P310
รหัสสินค้า : SC-P310
Size 16.2 x 21.3 x 4.0 cm
พลาสติก PP Microwave  สีขาว แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร T310
รหัสสินค้า : SC-T310
Size 16.2 x 21.3 x 4.0 cm
พลาสติก PET ใส แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดวุ้น
รหัสสินค้า : SC-034
ทรงตื้น  No.1
Size
11.2 x 11.2 x 2.5 cm
ทรงสูง 
No.2
Size 11.8 x 11.8 x 3.1 cm
บรรจุ 900 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
T4-M1
รหัสสินค้า : SC-063

Size - 13.0 x 17.3 x 2.5 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M2
รหัสสินค้า : SC-064

Size - 12.8 x 21.0 x 2.4 cm
มีให้เลือก 2 สี สีดำ PP, ใส PET

[ +zoom ]
ถาดผลไม้ PET
รหัสสินค้า : SC-172
Size 12.9 x 19.3 x 1.0 cm
พลาสติก PET ใส TOP SEAL
[ +zoom ]
ถาดผลไม้ PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-168
Size 12.9 x 19.3 x 1.0 cm
พลาสติก PP สีดำ TOP SEAL เหมาะสำหรับใส่ผักและผลไม้
[ +zoom ]
T4-M5
รหัสสินค้า : SC-065

Size - 12.2 x 17.5 x 3.0 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M9
รหัสสินค้า : SC-066

Size - 13.3 x 17.0 x 2.2 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M11
รหัสสินค้า : SC-085
Size - 12.5 x 17.1 x 2.5 cm
มีให้เลือก 2 สี สีเขียว PP, สีดำ PP
    สินค้าอื่นๆ
Copyright by sc-glory.com
Engine by MAKEWEBEASY