ถาดใส่ไข่
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 2 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-186
Size 6.5 x 11.8 x 6.0 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ไข่ 4 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-039
Size 10.9 x 11.4 x 6.6 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 6 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-099

Size 10.8 x 15.6 x 7.1 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง

[ +zoom ]
แผงไข่ 10 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-025
Size 10.3 x 24.1 x 6.5 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
แผงไข่ 15 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-211
Size 15.5 x 25.5 x 7.0 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิทแข็งแรง สามารถใส่ไข่ เบอร์ 0, 1, 2, 3 บรรจุ 125 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ฝาครอบแผงไข่ 30 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-056
Size 29.5 x 28.0 x 5.0 cm
บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ไข่ 4 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-039A
Size 10.9 x 11.4 x 6.6 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สำหรับใส่ไข่เค็มและไข่เหยี่ยวม้า บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่ไข่ 6 ฟอง
รหัสสินค้า : SC-099A
Size 10.8 x 15.6 x 7.1 cm
พลาสติก PET ใส ฝากับฐานติดกัน
มีปุ่มปิดล็อค แน่นสนิท แข็งแรง สำหรับใส่ไข่เค็มและไข่เหยี่ยวม้า บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง
    กล่องอาหาร
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง 650 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-210
Size 12.2 x 18.2 x 5.0 cm
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อคเข้าร่องปิดแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง 650 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-209
Size 12.2 x 18.2 x 5.0 cm
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบล็อคเข้าร่องปิดแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 2 ช่อง 500 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-208
Size 11.3 x 16.6 x 4.3 cm
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 2 ช่อง 500 กรัม PP
รหัสสินค้า : SC-207
Size 11.3 x 16.6 x 4.3 cm
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ ปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-199
Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่น เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหาร 1 ช่อง PP ดำ
รหัสสินค้า : SC-197
Size 17.0 x 22.0 x 4.5 cm
กล่องอาหารขนาดกลาง เอนกประสงค์สำหรับบรรจุอาหาร PP สีดำ ตัว PP+ฝา PET ปิดล็อคแน่น
เข้า Microwave ได้ บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-193
Size 21.0 x 26.5 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET มีขอบปิดล็อคเข้ารูป ปิดล็อคแน่นสนิท น้ำไม่รั่วซึม เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-189
Size 21.1 x 26.6 x 3.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม PS/PS
รหัสสินค้า : SC-TZ-307
Size 27.0 x 27.0 x 5.3 cm
ตัวกล่องและฝา PS สีดำ ปิดล็อคแน่น แข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-049
Size 23.8 x 23.8 x 3.5 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ตัวกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง บรรจุ 200 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม PS/PET
รหัสสินค้า : SC-048
Size 20.0 x 26.4 x 5.3 cm
ตัวกล่อง PS ฝา PET กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่นและอาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 5 หลุม PS/PET
รหัสสินค้า : SC-030
Size 17.8 x 24.5 x 4.1 cm
กล่องสำหรับใส่อาหารขนาดใหญ่ 5 หลุม เหมาะสำหรับใส่อาหารญี่ปุ่น อาหารทั่วไป ฐานกับฝาแยกกัน ปิดแน่นสนิท ใส่อาหารได้หลากหลายในกล่องเดียว บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PS/PS
รหัสสินค้า : SC-TZ-305.02
Size 19.2 x 23.9 x 5.2 cm
ตัวกล่องและฝา PS สีดำ ปิดล็อคแน่น
แข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PS/PS
รหัสสินค้า : SC-008 PS
Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm
ฐาน PS ฝา PS ปิดล็อกแน่นสนิท 
แข็งแรง มี 2 สี สีขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order
บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-051
Size 17.2 x 22.5 x 4.0 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PET แข็งแรง ปิดแน่นสนิท เข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PP
รหัสสินค้า : SC-042
Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm
ตัวและฝา เนื้อ PP
หนา สีขาว ปิดล็อกแน่น แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้ มี 2 สี ขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order
บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PET
รหัสสินค้า : SC-010
Size 20.0 x 27.8 x 5.0  cm
กล่องอาหารขนาดใหญ่ 4 หลุม PET บรรจุอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ฝามีขอบปิดล็อกเข้าร่องแน่นสนิทแข็งแรง บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 4 หลุม PP/PS
รหัสสินค้า : SC-008 PP
Size 17.6 x 23.2 x 4.9 cm
ตัวกล่อง PP ฝา PS ปิดล็อกแน่นสนิท แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้ มี 2 สี สีขาว/ดำ ขั้นต่ำ 10,000 ชุด/Order
บรรจุ 200 ชิ้น / ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง PP ขาว
รหัสสินค้า : SC-200W
Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP สีขาว ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-200BK
Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 ช่อง PP ใส
รหัสสินค้า : SC-200
Size 14.0 x 22.0 x 4.5 cm
ตัวกล่องและฝา PP ใส ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่อง ปิดแน่สนิทอาหารไม่รั่วซึม สามารถเข้า Microwave ได้ เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 150 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-043
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP หนา สีธรรมชาติ ฝา PET ใส ปิดล็อคแน่น แข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PS
รหัสสินค้า : SC-009 White
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PS ฝา PET ปิดล็อคแน่นสนิท 
แข็งแรง มี 2 สี ขาวและดำ บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องอาหารใหญ่ 3 หลุม PP/PET
รหัสสินค้า : SC-009 BK PP
Size 17.6 x 23.2 x 6.1 cm
ตัวกล่อง PP สีดำ ฝา PET ปิดล็อคแน่นแข็งแรง สามารถเข้า Microwave ได้เฉพาะตัวกล่อง เหมาะสำหรับใส่อาหารคลีน และเมนูอาหารทั่วไป บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
    กล่องผลไม้
[ +zoom ]
ถาดใส่มะม่วง ตัว-ฝาแยกชิ้น PET
รหัสสินค้า : SC-135
Size 10.3 x 18.6 x 7.5 cm
ถาดใส่มะม่วงแบบใส PET ถาดและฝาแยกชิ้นกัน มีปุ่มปิดล็อค 4 ด้าน มีรูระบาย ปิดล็อคแน่นสนิท แข็งแรง สวยงาม ห่อหุ้มด้วยตาข่ายกันกระแทกสำหรับการขนส่งทางไกล ช่วยให้สินค้าไม่ช้ำและเสียหาย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย บรรจุ 400 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดใส่มะม่วง ตัว-ฝาแยกชิ้น PS
รหัสสินค้า : SC-003
Size 10.3 x 18.6 x 7.5 cm
ถาดดำ PS ฝาใส PVC แยกชิ้นกัน มีปุ่มปิดล็อค 4 ด้าน ปิดแน่นสนิท แข็งแรง สวยงาม ห่อหุ้มด้วยตาข่ายกันกระแทกสำหรับการขนส่งทางไกล ช่วยให้สินค้าไม่ช้ำและเสียหาย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย
[ +zoom ]
กล่องผลไม้ทรงกลม 4 ช่อง
รหัสสินค้า : SC-188
Size 17.3 x 17.3 x 7.5 cm
กล่องสำหรับใส่ผัก และผลไม้ บรรจุ 200 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 250 กรัม
รหัสสินค้า : SC-038
Size 9.2 x 11.5 x 7.1 cm
เหมาะสำหรับใส่ มะเขือราชินี สตอเบอรี่ เชอรี่ องุ่น ขนาดบรรจุ 250 กรัม
[ +zoom ]
กล่องผลไม้พร้อมฝาใส่ส้อม
รหัสสินค้า : SC-183
Size 11.2 x 11.2 x 7.3 รวมฝา
พลาสติก PET ใส เหมาะสำหรับใส่ผลไม้ชิ้น และผลไม้ทั่วไป บรรจุ 500 ชุด/กล่อง
[ +zoom ]
ถาดผลไม้ E200/T4M1
รหัสสินค้า : SC-060
Size 13.3 x 17.9 x 2.4 cm
บรรจุ 1,200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องผลไม้ก้นเพชร
รหัสสินค้า : SC-059

มี 2 ขนาด
เล็ก  11.5 x 11.5 x 4.9 cm
ใหญ่ 15 x 15 x 6 cm บรรจุ 300 g

[ +zoom ]
กล่องสตอเบอรี่แบบสูง
รหัสสินค้า : SC-058

Size 12.5 x 12.5 x 6.5
ขนาดบรรจุ 250 g

[ +zoom ]
กล่องสตอเบอรี่แบบเหลี่ยม PET
รหัสสินค้า : SC-031
มี 3 ขนาด
เล็ก (S)   Ø10.0 x 5.1 cm. 150 ml.
กลาง (M) Ø13.6 x 7.1 cm. 400 ml.
ใหญ่ (L) Ø15.0 x 8.0 cm. 630 ml.
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 1,000 กรัม
รหัสสินค้า : SC-041
Size 16.0 x 19.4 x 8.8 cm
กล่องผลไม้แบบมีรูระบาย สามารถนำไปบรรจุสินค้าได้หลายชนิด มีปุ่มปิดล็อคปิดแน่นสนิท ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้มีรูระบาย 500 กรัม
รหัสสินค้า : SC-T101

Size - 18.5 x 12.5 x 8.6 cm
กล่องใส่ผลไม้แบบมีรูระบาย และไม่มีรูระบาย มีปุ่มปิดล็อค ปิดแน่นสนิทแข็งแรง ขนาดบรรจุ 500 กรัม บรรจุ 500 ชุด/ลัง

[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 1,000 กรัม มีรูระบาย
รหัสสินค้า : SC-163

Size 14.0 x 18.8 x 10.8 cm
กล่องใส่ผลไม้แบบมีรูระบาย มีปุ่มปิดล็อค ปิดแน่นสนิทแข็งแรง ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม บรรจุ 420 ชิ้น/ลัง

[ +zoom ]
กล่องใส่ผลไม้ 500 กรัม
รหัสสินค้า : SC-097
Size 18.5 x 12.5 x 7.5 cm
ขนาดบรรจุ 500 g บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัด 100,200,300 กรัม
รหัสสินค้า : SC-124
มี 3 ขนาด
เล็ก   12.3 x 12.3 x 5 cm
กลาง 14.3 x 13.3 x 5 cm
ใหญ่  14.3 x 14.3 x 6.4 cm
[ +zoom ]
กล่องอาหารเอนกประสงค์ PP M771
รหัสสินค้า : SC-032
Size 16.3 x 16.3 x 5.4 cm
ฐานกับฝาแยกกัน เข้า Microwaves ได้ ปิดแน่นสนิท สวยงาม สามารถใส่อาหารได้หลากหลายประเภท สามารถขึ้นรูปเป็น PET ได้ บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องใส่มะเขือเทศ
รหัสสินค้า : SC-026
Size 10.8 x 10.8 x 7.3 cm
    กระปุกและถ้วยเล็ก
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. สีดำ
รหัสสินค้า : SC-206BK
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส
เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. สีขาว
รหัสสินค้า : SC-206W
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีขาว ฝา PP ใส 
เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
ชามซุป 750 ml. PP ใส
รหัสสินค้า : SC-206
Size 15.6 x 7.2 cm (รวมฝา)
ตัวกระปุกและฝาเป็นพลาสติก PP
เข้า Microwave ได้ บรรจุ 225 ชิ้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 20 oz. สีดำ พร้อมฝาใส
รหัสสินค้า : SC-203BK
Size 11.8 x 8.5 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส 
เข้า Microwave ได้ ทั้งตัวและฝา บรรจุ 300 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 7 oz. สีดำ พร้อมฝาใส
รหัสสินค้า : SC-201BK
Size 9.5 x 4.7 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส 
เข้า Microwave ได้ทั้งตัวและฝา บรรจุ 480 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 13 oz. สีดำ พร้อมฝาใส
รหัสสินค้า : SC-196BK
Size 11.8 x 6.0 cm (รวมฝา)
ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส 
เข้า Microwave ได้ ทั้งตัวและฝา บรรจุ 300 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วยน้ำซุป 475 ml. PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-128L BK
Size Ø12.2 x 6.4 cm (รวมฝา)
ถ้วย 16 oz. ตัว PP สีดำ ฝา PP ใส เข้า Microwaves ได้ทั้งตัวและฝา ฝามีขอบปิดล็อคเข้าร่องแน่นสนิท แข็งแรง บรรจุ 300 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถ้วย 20 oz. พร้อมฝา
รหัสสินค้า : SC-203
Size 11.8 x 8.5 cm รวมฝา
ตัวถ้วยและฝาเป็นพลาสติก PP

เข้า Microwave ได้ บรรจุ 300 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 7 oz. พร้อมฝา
รหัสสินค้า : SC-201
Size 9.5 x 4.7 cm รวมฝา
ตัวถ้วยและฝาเป็นพลาสติก PP

เข้า Microwave ได้ บรรจุ 480 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 13 oz. พร้อมฝา
รหัสสินค้า : SC-196
Size 11.8 x 6.0 cm รวมฝา
ตัวถ้วยและฝาเป็นพลาสติก PP

เข้า Microwave ได้ บรรจุ 300 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
กระปุก 75 ml. พร้อมฝาล็อค PP
รหัสสินค้า : SC-AS315
Size 7.5 x 3.6 cm  รวมฝา
ตัวกระปุกและฝาเป็นพลาสติก PP 

เข้า Microwave ได้ บรรจุ 500 ชื้น/กล่อง
[ +zoom ]
ถ้วย 300 กรัม ฝาล็อคมีจุกเปิด
รหัสสินค้า : SC-182
Size ตัว 6.8 x 12.4 cm. รวมฝา
ตัวและฝาพลาสติก PP
พร้อมฝาล็อคมีจุกเปิดด้านบน
[ +zoom ]
ถ้วย 220 กรัม ฝาล็อคมีจุกเปิด
รหัสสินค้า : SC-181
Size ตัว 6.6 x 10.2 cm. รวมฝา
ตัวและฝาพลาสติก PP
พร้อมฝาล็อคมีจุกเปิดด้านบน
[ +zoom ]
ถ้วย 200 กรัม พร้อมฝาล็อคฉีก
รหัสสินค้า : SC-180
Size ตัว 7.5 x 10.0 cm. รวมฝา
ตัวและฝาพลาสติก PP ใส พร้อมฝาฉีก แบบปิดล็อคซีล
[ +zoom ]
กระปุก 120 กรัม ฝาล็อค PP
รหัสสินค้า : SC-179
Size 7.1 x 4.8 cm รวมฝา
พลาสติก PP ทั้งตัวและฝา ฝาแแบล็อคซีล เข้า Microwave ได้
[ +zoom ]
กระปุก 100 กรัม ฝาล็อค PP
รหัสสินค้า : SC-178
Size 7.1 x 4.8 cm รวมฝา
ตัวกระปุกเป็นพลาสติก PS ฝา PP แบบล็อคซีล
    เบเกอรี่
[ +zoom ]
กล่อง 8 เหลี่ยม
รหัสสินค้า : SC-171
Size 14.2 x 7.2 cm
บรรจุ 600 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดขนมไหว้พระจันทร์
รหัสสินค้า : SC-033
Size 9.4 x 9.4 x 4.1 cm
บรรจุ 1,200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดใหญ่+ฝา
รหัสสินค้า : SC-017
Size ฐาน 5.9 x 17.9 cm
Size ฝา 2.3 x 17.9 cm
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีใหญ่
รหัสสินค้า : SC-016
Size 16.3 x 20.4 x 7.0 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีเล็ก
รหัสสินค้า : SC-015
Size 12.5 x 16.0 x 4.9 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 250 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องสลัดวงรีกลาง
รหัสสินค้า : SC-014
Size 15.1 x 18.9 x 6.2 cm
ฝากับฐานติดกัน ปิดล็อกแน่นสนิท สวยงาม บรรจุ 200 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
กล่องขนมหวาน
รหัสสินค้า : SC-024

Size 8.8 x 10.7 x 4.8 cm

[ +zoom ]
กล่องหูหิ้ว
รหัสสินค้า : SC-027
Size ฝา 12.6 x 12.6 x 6.0 cm
Size ฐาน 16.2 x 16.2 x 10.2 cm
    สกรีนโลโก้
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.18
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.17
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.16
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.15
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.14
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.13
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.12
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.11
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.10
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.9
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.2
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.3
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.4
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.6
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.7
[ +zoom ]
ตัวอย่างงานสกรีนโลโก้
รหัสสินค้า : Ex.5
    ถาด
[ +zoom ]
ถาดอาหาร PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-170
Size 15.2 x 20.0 x 3.3 cm
พลาสติก PP Microwave สีขาว แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร T316
รหัสสินค้า : SC-T316
Size 15.1 x 18.8 x 3.9 cm
พลาสติก PET ใส แข็งแรง TOP SEAL ถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร P316
รหัสสินค้า : SC-P316
Size 15.1 x 18.8 x 3.9 cm
พลาสติก PP  Microwaves สีขาว แข็งแรง TOP SEAL ถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร P310
รหัสสินค้า : SC-P310
Size 16.2 x 21.3 x 4.0 cm
พลาสติก PP Microwave  สีขาว แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดอาหาร T310
รหัสสินค้า : SC-T310
Size 16.2 x 21.3 x 4.0 cm
พลาสติก PET ใส แข็งแรง TOP SEAL สำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ บรรจุ 1,000 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
ถาดวุ้น
รหัสสินค้า : SC-034
ทรงตื้น  No.1
Size
11.2 x 11.2 x 2.5 cm
ทรงสูง 
No.2
Size 11.8 x 11.8 x 3.1 cm
บรรจุ 900 ชิ้น/ลัง
[ +zoom ]
T4-M1
รหัสสินค้า : SC-063

Size - 13.0 x 17.3 x 2.5 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M2
รหัสสินค้า : SC-064

Size - 12.8 x 21.0 x 2.4 cm
มีให้เลือก 2 สี สีดำ PP, ใส PET

[ +zoom ]
ถาดผลไม้ PET
รหัสสินค้า : SC-172
Size 12.9 x 19.3 x 1.0 cm
พลาสติก PET ใส TOP SEAL
[ +zoom ]
ถาดผลไม้ PP สีดำ
รหัสสินค้า : SC-168
Size 12.9 x 19.3 x 1.0 cm
พลาสติก PP สีดำ TOP SEAL เหมาะสำหรับใส่ผักและผลไม้
[ +zoom ]
T4-M5
รหัสสินค้า : SC-065

Size - 12.2 x 17.5 x 3.0 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M9
รหัสสินค้า : SC-066

Size - 13.3 x 17.0 x 2.2 cm
พลาสติก PP สีดำ

[ +zoom ]
T4-M11
รหัสสินค้า : SC-085
Size - 12.5 x 17.1 x 2.5 cm
มีให้เลือก 2 สี สีเขียว PP, สีดำ PP
[ +zoom ]
T4-M20
รหัสสินค้า : SC-068
Size - 11.5 x 17.0 x 1.4 cm
พลาสติก PP สีดำ
[ +zoom ]
T4-M30
รหัสสินค้า : SC-140
Size 11.8 x 11.8 x 2.0 cm
มีให้เลือก 2 สี สีดำ PP, ใส PET
[ +zoom ]
T4-M81
รหัสสินค้า : SC-069

Size - 13.3 x 16.6 x 1.5 cm
มีให้เลือก 2 สี สีดำ PP, ใส PET

    สินค้าอื่นๆ
[ +zoom ]
กระชังปูนิ่ม
รหัสสินค้า : SC-187
กระชังเลี้ยงปูนิ่ม
Size 19.0 x 25.8 x 15.0 cm.
Copyright by sc-glory.com
Engine by MAKEWEBEASY